Όροι και προϋποθέσεις

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας hermescasinos.gr και όλων των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών της. Με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Επιπλέον, εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.

Αποποίηση ευθύνης

Σύμφωνα με τον νόμο, ο παρών ιστότοπος προορίζεται μόνο για χρήστες που ζουν στο εξωτερικό ή εκτός Ελλάδας. Αυτός ο δικτυακός τόπος δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με οντότητες τυχερών παιχνιδιών που διαμένουν ή είναι φυσικά παρούσες στην Ελλάδα. Ομοίως, οποιοσδήποτε χρήστης που βρίσκεται στην Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τον ιστότοπο.

Νόμιμοι χρήστες

Για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο και τις σχετικές υπηρεσίες του, πρέπει να είστε άνω των 21 ετών και να μην βρίσκεστε στο έδαφος της Ελλάδας. Ο παρών ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τη διεύθυνση IP σας και να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα για να σας εμποδίσει να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, εάν δεν πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Περιεχόμενο χρήστη

Οποιαδήποτε δεδομένα, πληροφορίες ή υλικό που καταχωρούνται κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας δεν ανήκουν στο hermescasinos.gr. Ως εκ τούτου, έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, τη νομιμότητα και την πνευματική ιδιοκτησία οποιωνδήποτε υποβληθέντων δεδομένων, πληροφοριών ή υλικού. Μας παρέχετε την άδεια να έχουμε πρόσβαση, να αποθηκεύουμε, να αντιγράφουμε, να διανέμουμε, να μεταδίδουμε, να αναδιαμορφώνουμε, να προβάλλουμε και να δημοσιεύουμε οποιαδήποτε υποβληθέντα δεδομένα, πληροφορίες ή υλικό.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους, υπηρεσίες και εφαρμογές

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά, οι σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους, υπηρεσίες ή/και εφαρμογές δεν αποτελούν μορφή συσχέτισης, έγκρισης, σύνδεσης, υποστήριξης ή χορηγίας. Ωστόσο, ορισμένοι σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους, υπηρεσίες και εφαρμογές είναι σύνδεσμοι συνεργατών. Κάνοντας κλικ στους συνδέσμους και εγγραφή σε υπηρεσίες άλλων ιστοτόπων, υπηρεσίες ή/και εφαρμογές μπορεί να κερδίσετε προμήθεια για το hermescasinos.gr. Το κλικ σε συνδέσμους και η εγγραφή σε υπηρεσίες τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη. Το hermescasinos.gr δεν είναι υπεύθυνο για τις ενέργειες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων, υπηρεσιών ή/και εφαρμογών τρίτων.
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα εμπορικά σήματα, γραφικά και λογότυπα στην ιστοσελίδα hermescasinos.gr είναι εμπορικά σήματα της hermescasinos.gr ή των δικαιοπαρόχων της. Άλλα εμπορικά σήματα, γραφικά και λογότυπα μπορεί να είναι εμπορικά σήματα τρίτων. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή η αναπαραγωγή οποιουδήποτε από τα εμπορικά σήματα ή τα καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της hermescasinos.gr ή εκείνων που ανήκουν σε τρίτους.

Περιορισμός της ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη η hermescasinos.gr, οι θυγατρικές της, οι αντιπρόσωποι, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι αξιωματούχοι, οι εργαζόμενοι, οι δικαιοπάροχοι ή οι προμηθευτές της έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε ζημία. Η hermescasinos.gr δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που προκύπτουν σε άλλους ιστότοπους, υπηρεσίες ή/και εφαρμογές.

Τροποποιήσεις

Η hermescasinos.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει και να συμπληρώσει την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιήσεις αυτές θα ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης μιας ενημερωμένης έκδοσης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του ιστότοπου μετά την πραγματοποίηση μιας τροποποίησης συνιστά τη συγκατάθεσή σας στις αλλαγές.

Αποδοχή αυτών των όρων

Με την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, συναινείτε στους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται σε αυτή τη σελίδα. Αναγνωρίζετε επίσης ότι έχετε διαβάσει την παρούσα συμφωνία και συναινείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτήν. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης ή χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα συμφωνία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτήν ή οποιεσδήποτε άλλες απορίες, στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@hermescasinos.gr ή χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα στη σελίδα Επικοινωνήστε μαζί μας.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ενημερώθηκαν για τελευταία φορά την 1η Αυγούστου 2022.

Hermescasinos.gr » Όροι και προϋποθέσεις
Τελευταία αναβάθμιση: